Градина

Оградни мрежи - Плетени с ПВЦ покритие

Дебелина на телта с покритието 2,5мм
Височина от 0,5м до 3м
Отвори 40/40 мм и 50/50 мм

 

Плетени с ПВЦ покритие

Плетени с ПВЦ покритие

Тел поцинкована и с ПВЦ покритие 

Лопати, гребла, брадви, мотики

продукти тенакс - покривала

►ПРОДУКТИ ТЕНАКС - покривала

Фолио (полиетилен)-2, 3, 4 и 6 м и фолио вторично - 2 м

  • фолио (полиетилен)
    фолио (полиетилен)
  • фолио (полиетилен)
    фолио (полиетилен)

продукти тенакс

►ПРОДУКТИ ТЕНАКС - мрежи

Строителни колички

 

Ръкавици

Ръкавици

Ръкавици