Електроди за заваряване

електроди за заваряване

Електроди Вежен

φ 2.0 мм

φ 2.5 мм

φ 3.2 мм

φ 4.0 мм

φ 5.0 мм

φ 6.0 мм

Електроди Норд

φ 2.0 мм

φ 2.5 мм

φ 3.2 мм

φ 4.0 мм

φ 5.0 мм

φ 6.0 мм

Електроди Универс

φ 2.0 мм

φ 2.5 мм

φ 3.2 мм

φ 4.0 мм

φ 5.0 мм

φ 6.0 мм

Предлагаме  няколко базисни вида електроди за заваряване на световния лидер в производство  на консумативи за заваряване ESAB и на гръцката фирма ERLIKON. За професионално и непрофесионално заваряване.

Електроди Вежен

Дебелообмазан  рутилов електрод за ръчно електродъгово заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани.има много добри заваръчно -технологични свойства, за работа в температурен интервал-0-200 градуса С. Намира приложение в строителството,корабостроенето, за заваряване на тръбопроводи и повдигателна техника.използват се от масовия потребител. сертификат като заваръчен консуматив -  2 категория. Опаковка - картонена кутия, обвита с найлон - размери  2,0х300 мм; 2,5х350 мм; 3,2х350 мм; 4,0х450 мм; 5,0х450 мм.

Електроди Норд

Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на въглеродни и нисколегирани конструкционни стомани. Има също добри заваръчно-технологични свойства, одобрен за работа в температурен интервал-50-450 градуса С. Лесно отделяне на плаката. За  заваряване на съдове под налягане ,повдигателни съоръжения, за електродъгово заваряване. Опаковка- картонена кутия, обвита с найлон- размери  -2,5х350 мм;3,2х350 мм;4,0х450 мм;5,0х450 мм.

Електроди Универс

Универсален електрод  с рутилово-целулозна обмазка за заваряване за всички пространствени положения на нисковъглеродни и нисколегирани стомани, за тръби,за стомани в строителството на котли. Особено подходящ за заваряване на тръби и ламарини на труднодостъпни места. Много добри заваръчно-технологични свойства.Изключителни способности за първоначално и повторно запалване.

Фирма ERLIKON - заваръчни продукти и консумативи

Уникален производител на заваръчни продукти и консумативи в Гърция. Заваръчни електроди за всички видове стомана, ремонтни електроди за чугун, металорежещи електроди за автоматична и полуавтоматична заварка.