За нас

МНМ ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 103153575, регистрирано по ДДС, със седалище в град Варна, ул. Разлог бл. 705, вх.6,ет.7,ап. 100, което създава и поддържа електронния магазин и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. МНМ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него. За нуждите на електронния магазин МНМ ЕООД ползва имейл mnmsklad@mnmeood.com и телефон 052 500 173 за фиксирани услуги и 0886 171173 за мобилни услуги.