Общи условия & Поверителност

1.Общи условия.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между МНМ ЕООД наричан Продавач от една страна и Потребителите (клиентите) от друга страна, които ползват елетронния магазин mnmeood.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта mnmeood.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu.

 ДЕФИНИЦИИ.„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.mnmeood.com, който е собственост на МНМ ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин. „ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.mnmeood.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул). МНМ ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 103153575; със седалище в град Варна, ул.Разлог бл.705, ап.100, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. МНМ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

2.1. Разглеждането на електронния магазин mnmeood.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин www.mnmeood.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) ,име на получателя, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

2.4. МНМ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.5. В електронния магазин www.mnmeood.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.6. Всички посочени на сайта цени са крайни.

2.7.Цените в сайта важат само за поръчки "онлайн".

2.8. На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Добави в кошница“. Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Кошница“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Продължи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Потвърди“.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ.

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. Валиден адрес на своя електронна поща.

3.1.2. Вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране.

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „Потвърди“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата поне един продукт и е натиснат бутон „Продължи”.

3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин www.mnmeood.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Сроковете за доставка обаче започват от първия следващ почивни дни работен такъв.

3.6 Работното време на консултантите на онлайн магазин mnmeood.com е от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа. Почивни дни: събота и неделя.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа с изключение на случаите по т.6.6. от настоящите общи условия.

3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща mnmsklad@mnmeood.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ.

4.1. След като в www.mnmeood.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.3.1. Обикновена доставка - в срок до 5 (пет) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката. При плащане по банков път срокът започва да тече след постъпване на сумата по сметка на продавача МНМ ЕООД.

4.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт Експрес ООД. Обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис Еконт Експрес ООД в съответния град.

4.6. Цените за доставка се визуализират след избиране на метод на доставка и след това начин на плащане, непосредствено прeди потвърждение на поръчката. За определени стоки или повече от 1 брой цените може да варират.

4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача до нейното получаване от Потребителя.

4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до офис на Еконт Експрес ООД за да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. ПЛАЩАНЕ.

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни начина.

5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката. Използва се ППП/пощенски паричен превод/ съгласно наредба 18, чл.3 т.1.. В този случай стоката не се придружава с фискален касов бон. Куриерската фирма издава документ за направеното плащане.

5.1.2. По банкова път.

5.1.3.Ако плащането е направено чрез чуждестранна банка, всички банкови комисионни, както на банката на „Потребителя”, така и на банката на „Продавача” са за сметка на „Потребителя”. При такъв начин на плащане при необходимост от връщане на стоката независимо по каква причина всички банкови такси отново са за сметка на „Потребителя”, освен ако той не посочи друга банкова сметка на българска банка.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

5.3.Разходите по доставката, както и тези при заплащане с наложен платеж са за сметка на "Потребителя".

5.4.Разходите по връщане на стоките до "Продавача" при отказ на поръчката от "Потребителя" съгласно т.3.8. са изцяло за сметка на "Потребителя".

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ.

6.1. Потребителят има право на рекламация съгласно гаранционните условия на стоките ако имат такива.

6.2.Потребителят има право на връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14дни от получаване на стоката без да дължи допълнителни разходи с изключение на разходите за връщане на стоката до "Продавача".

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид.

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.2., отказът от договора не произвежда действие.

6.5. Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за стоки, които са получени чрез механично срязване от цяла част.

6.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в: производствени дефекти на стоката;констатирани липси на части от стоката; изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;повреда на стоката при транспортирането.

6.7. Рекламацията може да се предяви пред МНМ ЕООД на посочения имейл адрес mnmsklad@mnmeood.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок.

6.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.

6.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:Запазен добър търговски вид (стоката не е счупена,няма следи от механично въздействие и не е използвана). Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.Запазена оригинална опаковка и етикет.

6.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

6.11. При връщане на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. Връщането на стоката/стоките/ трябва да стане с куриерската фирма с която е получена, Еконт Експрес ООД. В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма Еконт Експрес ООД, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 052/500173 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.mnmeood .com, е собственост на МНМ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.mnmeood.com.

7.2. Забранява се копирането на текстове от www.mnmeood.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на МНМ ЕООД.

8. ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

8.2. МНМ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ.

9.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща и на мобилния си телефон брошури и/или известия от МНМ ЕООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

9.2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време.

9.2.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване”.

9.2.2. Чрез свързване с МНМ ЕООД на посочения имейл mnmsklad@mnmeood.com с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

9.3. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

9.4.МНМ ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

9.5. МНМ ЕООД включва в брошурите и/или известията само рекламна информация, отнасяща се до продавани в магазина стоки.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА.

10.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с МНМ ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефонен номер 052 500 173 и през контактната форма в секция „контакти“.

10.2. МНМ ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон. Настоящите Общи условия са приети от управителя на МНМЕООД и последната промяна в тях е от 01.03.2019г.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Моля, запознайте се с политиката ни на поверителност по отношение на ползването на нашия онлайн магазин.

Съгласно задълженията ни по регламент 679/2016 на ЕП и Съвета, МНМ ЕООД гарантира, че обработването на лични данни като имена, адрес, имейл и телефон са в съответствие с този регламент и българското законодателство за защита на личните данни.

 Настоящата информация относно защитата на данни се прилага за интернет сайта mnmeood.com. Нашият интернет сайт може да включва връзки към други интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност. МНМ ЕООД уважава индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това МНМ ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, МНМ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

МНМ ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни с ЕИК: 103153575. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2. Център за информация и контакти: 02 91 53 518, Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg.МНМ ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин МНМ, намиращ се на www.mnmeood.com . Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с МНМ ЕООД. Този документ ("Политика на поверителност") описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него ("Лични данни", "Лична информация"). Настоящата политика на поверителност е валидна само за електронен магазин www.mnmeood.com и не следва да се прилага за никоя друга страница или услуга, още повече на други администратори на лични данни.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

МНМ ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности. МНМ ЕООД събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, адрес за доставка,електронна поща, телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

МНМ ЕООД използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на МНМ, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и събития. Това понякога може да включва информация и от други компании за подходящи продукти и услуги, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може МНМ ЕООД да изпълни поетите по договора задължения и ангажименти и да предостави стоките и услугите, която потребителят очаква. В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия сайт ние предаваме Вашите лични данни на търговски партньори и куриери участващи в обработката на Вашата поръчка единствено до необходимото ниво. МНМ ЕООД би могло да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от информацията бива използвана за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

УПОТРЕБА на „бисквитки“ (cookies) и други сходни технологии.

МНМ ЕООД използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от mnmeood.com. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на МНМ ЕООД изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър, когато потребителят се върне отново на електронния магазин. Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на mnmeood.com, бисквитките го идентифицират и подканват МНМ да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител. Бисквитките също така позволяват на МНМ да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития. Също така МНМ ЕООД използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация. Съгласявайки се да използва www.mnmeood.com, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглежда www.mnmeood.com или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им. Също така, потребителят може да откаже всички бисквитки като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

МНМ ЕООД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, МНМ използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на www.mnmeood.com.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ на подизпълнители и трети страни.

МНМ ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на МНМ ЕООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и МНМ ЕООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. МНМ ЕООД ще запази личните данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити. МНМ ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Както e отбелязано по-горе, МНМ ЕООД съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

ВРЪЗКИ към електронни страници на трети страни.

В своя електронен магазин МНМ ЕООД може да публикува материали на трети страни ("Представяния") с разрешение на притежателите им, когато такова се изисква, които материали съдържат връзки към и могат да се използват за директно посещение на други електронни страници ("Свързани електронни страници"). Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като "кликне върху" връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че МНМ ЕООД предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на МНМ ЕООД към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Със съгласието си за обработка на лични данни клиента се информира за следното:Информиран/а съм, че имам право:

1.На достъп до личните ми данни, съхранявани както от администратора МНМ ЕООД, така и от трети страни администратори на лични данни.

2.Да поискам коригиране, промяна и актуализация на тези данни.

3.Да поискам ограничаване на обработването им.

4.Да поискам от администратора да заличи,коригира или блокира личните ми данни, обработването на които не отговаря на ЗЗЛД.

5.Да възразя срещу обработването на личните ми данни единствено в определените от законодателството случаи.

6.Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на администратора доброволно в пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора на този сайт. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е гр.Варна,бул.Република 10.

7. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администратора ми на лични данни, на когото са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес, както и по електронен път подписано с усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Информиран/а съм, че за получаване на изброените по-горе права имам право на жалба до комисията за защита на личните данни, в случаите на несъгласие между мен и администратора на този интернет сайт относно законосъобразността на обработването на личните ми данни.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

МНМ ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата. Дата на влизане в сила: 01.03.2019г.