Телове

Горен (мек) тел

Телове

Дебелина от ϕ 0,8 мм до ϕ 6,0 мм
На връзки според дебелината от 1, 2, 3, 25 и 50 кг.

Горен тел прецизно навит

Горен тел прецизно навит

Дебелина от ϕ 2,0 мм до ϕ 3,5 мм

Твърд тел

твърд тел

Дебелина от ϕ 1,00 мм до ϕ 6,0 мм

Бодлив поцинкован тел

бодлив поцинкован тел

Дебелина от ϕ 2,00 мм

Бодлив тел с ПВЦ

бодлив тел с ПВЦ

Дебелина от ϕ 2,00 мм

Бодлив тел Бръснач

бодлива тел бръснач

Диаметър в разгънато положение 40 или 80 см.
Препоръчително разгъване 8 или 13 метра.

Поцинкован тел

поцинкован тел

Дебелина от ϕ 0,8 мм до ϕ 3,0 мм
На връзки според дебелината от 1, 2, 3 и 50 кг.

Тел с ПВЦ покритие

тел с пвц покритие

Дебелина ϕ 1,8 мм с ПВЦ покритието ϕ 2,5 мм
На връзки от 1 и 50 кг.

Разни

Заваръчен тел помеден

Дебелина от ϕ 0,6 мм до ϕ 1,2 мм

Калиброван тел

Дебелина от ϕ 2 мм до ϕ 6 мм

Заготовки от тел

Дебелина от ϕ 2 мм до ϕ 6 мм